Bizimle iletişime geçin

Gündem

YUNANİSTAN’DA TÜRK KAYA RESİMLERİ

Geçenlerde de sosyal medyadan bir izleti gözüme ilişti izleti de Yunanistan Kavala bölgesindeki kayalara oyulmuş Yeniçeri  kazımlarından bahsediyordu. Bu kazımlar oldukça enteresan geldi bana.

Yunan kaynaklarında taramaya başladım lakın Yunan kaynaklarında Yeniçeri kazımalarına ait bir bilgi yoktu fakat o bölgede kaya resimlerinin olduğundan bahseden bir kaç makale gazete haberi önüme çıktı. Bu kaynaklarda bu çizimlerin Kavala Selanik ve Mekadonya bölgesinde çok yoğun olarak bulunduğunu ve çok eski tarihlere dayandırıldığı hatta bölgede yaşayan Traklara ait olduğundan dem vuruluyordu.

Yunan sitelerinde kısaca  kaya resimlerinden şu şekilde bahsediliyordu.

Kavala Belediyesi’ndeki Philippi köyünün güneydoğusunda Profitis Ilias olarak bilinen noktada, açık yatay kireç taşı yüzeylerine kazınmış kaya sanatı bulunmaktadır. Alanın düzenlenme şekli üç ana bölgeyi önermektedir: Philippi-Kryoneri yolunun kuzeyinde bir bölge ve bu yolun güneyinde.

Tüm bölgelerde hayvanların (köpekler, tilkiler, geyik, atlar), silahların (oklar, ok uçları, baltalar) ince gravürlerini ve soyut gravürleri buluyoruz. En yaygın gösterimler, genellikle silahlı (av veya savaş sahneleri) at sırtında bulunan çizimlerdir.

 Gravürler ince, keskin bir aletle kazınarak yapılmıştır. Aynı yüzeyde genellikle birçok görüntü vardır, ancak farklı yönelimleri ve üst üste binmeleri vardır, bu da gravürlerin farklı dönemlerde yapılmış olması gerektiğini gösterir.

Benzer bir teknik kullanılarak yapılan gravürler, Philippi köyünün kuzeydoğusunda ve Kryoneri köyü yakınlarında bulunan küçük tepenin eteğinde bulunmuştur. Profitis Ilias bölgesi, en büyük ve en iyi korunmuş kaya sanatı gravür grubunu içerdiğinden, en önemlisidir. Diğer bölgelerde, kaya sanatının bölümleri, çoğunlukla hazine avcıları tarafından yok edilmiş bulunmaktadır.

Bu kaya çizimlere ilk bakıldığında bize hiçte yabancı olmadığı açıkça belli olmaktadır bu çizimleri biz nerede görüyoruz: Altalar Kalbaktaşta ,Tanrı dagları Saymalıtaş’ta ,Kazakistan Tamgalıtaş’ta velhasıl Türklerin dünya üstünde devlet kuruduğu yol aldığı yerleştiği tüm coğrafyalarda bu kaya resimlerini görmek mümkün peki ya Yunanistan’daki bu çizimleri nasıl Türklerin olduğunu ispat edebilirsiniz diyenleri duyar gibiyim bende bunu duyup nette araştırma yaparken önüme Gökçe Yükselen Peler hocamızın  Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 2018 yılında yayınlanan  Tarih İçinde Yunanistan’da Türk Dili: Hun-Avar-Bulgar Dönemi adlı bir makalesi çıktı ki sanki gökte ararken bu kaya resimleri hakkında delili yerde bulmuştum.

Gökçe hoca makalesinde Yunanistan’daki Türk varlığından kısaca şöyle bahsediyor

HUNLAR DÖNEMİNDE YUNANİSTAN

Tarihi kayıtlarla kesin olarak tespit edilebilen Yunanistan’daki ilk Türk varlığı, Hunlar dönemine tekabül etmektedir. Günümüzde Yunanistan olarak adlandırılan bölgeyi defalarca istila ettikleri görülen Hunların bölgedeki kayıtlı ilk varlığının 377 yılında, Balkanlar’da baş gösteren Got İsyanı esnasında olduğu bilinmektedir. Bir taraftan Romalıların emrinde olan ve Balkan dağlarındaki müstahkem geçitleri oluşturan limeslerde görevli olan Hun-Alan kıtaları vardır , 386 yılında Trakya’yı ziyaret eden Aziz Hypatius, Hun birliklerinin kırsal bölgelerde serbestçe dolaşıp her yeri yağmaladıklarını kaydetmiştir , Uldız döneminde yağma akınları şeklinde olan Yunanistan’daki Hun hareketlerinin Rua döneminde istila hareketlerine dönüştüğü görülmektedir.

Doğu Roma’nın iç karışıklıklar içerisinde olmasından ve doğuda İranlılar tarafından tehdit edilmesinden faydalanan Rua, 422 yılında Makedonya ve Trakya’yı istila etti. Rua’nın 430 ve 434 yıllarında iki kez daha Trakya’yı istila ettiği görülmektedir.

Bu istilalar neticesinde Doğu Roma haraca bağlanmış ve sonuncu istilada İstanbul da tehdit edilmiştir 441 ve 442’deki I. Balkan seferi esnasında, Bleda ve Atila kumandası altında bütün İllirya’yı ve Trakya’yı harap edip birçok şehri fetheden Hunları, 447 yılında, Atila’nın II. Balkan seferi sırasında yeniden Yunanistan topraklarında görmekteyiz. Bu sefer sırasında Hunlar, hemen hemen bütün Trakya şehirlerini fethettikten sonra, Teselya içlerine ilerleyerek Yunanistan’ın güneyindeki Thermopylae (Termopil Geçidi)’yi ele geçirmiştir.

AVAR DEVRİNDE YUNANİSTAN

Avar döneminde Türklerin Yunanistan coğrafyasında Hun dönemine nazaran daha etkin oldukları görülmektedir. En etkili saldırı 586 yılında gelmiştir . Bu tarihler arasında, Mora Yarımadası en az on kez istila edilmişti. 586 yılında Avarların Slavlarla birlikte gerçekleştirdiği saldırıda, İllirya ve Trakya eyaletleri talan edildiği gibi, Makedonya, Teselya ve Mora Yarımadası da dahil olmak üzere, bütün Yunanistan ele geçirildi. Bu akın sırasında, Singidunum (Belgrad), Viminacium (Kostolac), Durostorum (Silistre), Marcianopolis (Devnya) ve Anchialos (Pomorie) gibi Balkan şehirlerinin yanında, günümüzde Yunanistan’da yer alan Selanik ve Korint gibi şehirler de Slavların yardımıyla Avarlar tarafından istila edildi  592 yılında Avarlar tekrar saldırıya geçmişler ve Anchialos’a kadar ilerlemişlerse de yeniden yenilmişlerdir. 592-602 yılları arasında karşılıklı akınların devam etmesine rağmen, Bizans’taki iç karışıklıklar, Bizans’ın Avarları Balkanlardan atmasına mani olmuş, bilakis Avarlar Balkanlara iyice yerleşmişlerdir.

BULGAR TÜRKLERİ DEVRİNDE YUNANİSTAN

540 yılında Bulgar Türkleri Balkan Yarımadasını istila ettiler. Bütün Trakya, Makedonya, İllirya ve güneyde Korint’e kadar olan her yer yağmalandı Bulgarların Makedonya üzerinden nüfuzlarını günümüz Yunanistan toprakları içine doğru yaymaya başladıkları görülür. Telering Han (768-777) Orta Makedonya’ya 12.000 kişilik bir ordu gönderip burada yaşayan Bulgar Türklerini ve Slavları kendine bağlamaya çalışmış ve Kardam Han (777-804) da Struma bölgesinde yaşayan kabileleri kendine bağlamak için bölgeyi işgal etmiştir  X. Yüzyılın başlarında Bulgar toprakları Trakya ve Makedonya’nın derinliklerine, Selanik yakınlarına kadar uzanmakta idi (Levtchenko, 2007, s. 188). 1014 yılında Bulgar Hanlığının II. Basil tarafından yıkılmasından sonra, pek çok Bulgar’ın Teselya’daki kalelere yerleştirildiği bilinmektedir Malamir Han’ın (831-836) Selanik seferi neticesinde Bulgarların Yukarı Makedonya’ya (aşağı yukarı bugünkü Yunan Batı Makedonyası  ve Makedonya Cumhuriyeti’nin güneydoğu köşesi) yerleşmeye başladıkları görülmektedir

Yukarıda Gökçe hocanın da makalesinde belirttiği gibi yazımıza konu olan kaya resimleri hep bu tarihi sürecin geçtiği bölgelerde yoğunlaşmış durumdadır.Buda Mekadonya Selanık Kavala gibi bölgelerin kadim Türk tarihi açısından önemini gözler önüne sermektedir. ne yazık ki  günümüzde  İNSANLARIMIZ Balkanların Türklüğünü sadece Osmanlı doneminden ibaret olduğunu sanmakta ve bu bölgelerde bulunan camı han  hamam tekke gibi kültürel varlığımızı buna delil olarak görmektedir. Fakat yukarıda fotoğraflarda sergilediğimiz kaya çizimleri bu bölgelerın Türk varlığının çok daha eski tarihli olduğu ve bizim bilim adamlarımızı bu delileri incelemesi  tarihi kronlojı ışığında değerlendirmesi gerekmektedir.

No tags for this post.

The post YUNANİSTAN’DA TÜRK KAYA RESİMLERİ appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

CHP

CHP’li Karaca: “Gıda Zehirlenmeleri Artıyor, Bakandan Dalga Geçer Gibi Yanıt Geliyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, gıda krizine yol açan ve güvenli gıdaya erişim hakkına engel olan fiyat artışlarının nedenini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye sordu. Ancak TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesine 3 ay sonra ilgisiz bir yanıt gönderildiğini belirterek tepki gösteren BiçerKaraca, “Buradan Tarım Bakanı’na sesleniyorum bu verdiğiniz yanıt bir milletvekiliyle ve TBMM iradesiyle alay etmektir, dolayısıyla vatandaş ile alay etmektir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, gıda krizini TBMM gündemine taşıyarak tarımsal ürünlerdeki fiyat artışlarının nedenlerini Tarım Bakanı Kirişci’ye sormuştu.  Gelen yanıtların içeriksiz olduğunu belirterek açıklama yapan Biçer Karaca, bu tutumun TBMM iradesiyle ve yurttaşla alay etmek anlamına geldiğini savundu:

“YANIT BEKLEYEN SORULAR”

“Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Şubat 2022 ayına ait tarımsal ürünlerde üretici fiyat endeksine ilişkin veriler Mart 2022’de yayınlandı. Bu tarımsal ürünlerin üretici fiyat endeksindeki bu artışın sebepleri nedir, artışın önüne geçilmesi bu gıda krizine ve gıdaya erişim hakkını ciddi anlamda etkileyen bu yükselişin sebepleri nedir, tedbir alacak mısınız, bunun önüne geçmek için bir planınız var mı? sorularını Tarım ve Orman Bakanlığına sorduk. Tarım ve Orman Bakanı’ndan 31 Mart 2022’de sorduğumuz soruya bir yanıt geldi.

“YANITTA BİZİM SORDUĞUMUZ HİÇBİR SORUYA KARŞILIK YOK”

Bu yanıtta bizim sorduğumuz hiçbir soruya karşılık yok. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiye şu kadar destek verdik, şu kadar destekleme primi ödedik gibi sanki biz çiftçiye verilen destekleri sormuşuz gibi TBMM iradesiyle alay edercesine bir yanıt vermiştir.

“HAYALİ BİR TABLO”

“Buradan TBMM Başkanı’na sesleniyorum; başkanı olduğunuz, milli iradeyi temsil eden Meclis’in iradesini ve Meclis’i bu kadar itibarsızlaştırmasına daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Biz Tarım Bakanı’na tarımsal ürünlerdeki üretici fiyat endeksindeki aşırı artışı soruyoruz, Tarım Bakanı milletvekiliyle, TBMM’nin iradesiyle alay edercesine destekledikleri hayali bir tabloyu karşımıza getiriyor.”

“GIDA ZEHİRLENMELERİNDE ARTIŞ”

“Tarımsal ürünlerde üretici fiyat endeksi TÜİK’in rakamlarında dahi oldukça artış göstermekte. Artık insanlar pazara gidemiyorlar, çocuklarına yeterli beslenecek gıdayı alamıyor. Son zamanlarda gıda zehirlenmesinin artışının sebepleri de aslında gıdaya erişemeyen, pazardan yeterli beslenme için ürün alamayan, pazar alışverişine gidemeyen, çürükleri ve artıkları toplayan ve satın alan vatandaşlarımızın durumunun açık bir göstergesi. Buradan Tarım Bakanı’na sesleniyorum bu verdiğiniz yanıt bir milletvekiliyle ve TBMM iradesiyle alay etmektir, dolayısıyla vatandaş ile alay etmektedir.”

The post CHP’li Karaca: “Gıda Zehirlenmeleri Artıyor, Bakandan Dalga Geçer Gibi Yanıt Geliyor” appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

denizli

Denizli Büyükşehir Belediyesi Liseler Arası 6. Tiyatro Şenliği Başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübü’nün bu yıl 6.’sını gerçekleştirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Şenliği başladı. 27 Mayıs’a kadar sürecek etkinlikte Özel Seviye Anadolu Lisesi, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Anafartalar Anadolu Lisesi, Sarayköy Anadolu Lisesi, Tavas Özay Gönlüm Fen Lisesi, Bekilli Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri birbirinden güzel oyunlarını seyircisi ile buluşturuyor. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenen şenliğinin ilk gününde Özel Seviye Anadolu Lisesi “Herkes mi Hırsız?” ile ikinci gününde ise ODTÜ Geliştirme Vakfı, “Romeo ve Juliet” oyunu ile izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Oyunlara seyirciler yoğun ilgi gösterirken liseli gençler sahnede profesyonel oyunculara taş çıkartıyor. Şenliğin gala gecesi 27 Mayıs Cuma günü akşamı saat 21.00’de Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda yapılacak.

LİSELER ARASI TİYATRO ŞENLİĞİ PROGRAMI

 

  • 25 Mayıs Çarşamba Çatalçeşme Oda Tiyatrosu saat:20.00 Sarayköy Anadolu Lisesi, Vatan Sağolsun,

 

  • 26 Mayıs Perşembe Çatalçeşme Oda Tiyatrosu saat:14.00 Tavas Özay Gönlüm Fen Lisesi, Oyunlardan Bir Demet,

 

  • 26 Mayıs Perşembe Çatalçeşme Oda Tiyatrosu saat:20.00 Bekilli Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi, Bütün Ebeveynler Japonca Bilir,

 

  • 27 Mayıs Cuma Çatalçeşme Oda Tiyatrosu saat:18.00 İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi, Komşu Köyün Delisi,

The post Denizli Büyükşehir Belediyesi Liseler Arası 6. Tiyatro Şenliği Başladı appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

denizli

Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan Denizli Büyükşehir’e Övgü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı inceledi. Büyükşehir Belediyesinin kültür ve turizm yatırımlarından övgüyle bahseden Alpaslan, Başkan Zolan’a teşekkür etti.

42.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu için Denizli’ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nda incelemede bulundu. Bakan Yardımcısı Alpaslan’a Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan eşlik etti. İlk olarak Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni inceleyen Bakan Yardımcısı Alpaslan, buradaki planetaryumda (gezegen evi) bir süre uzayın derinliklerini izledi. Merkezdeki 500, 1000 ve 2000 kişilik devasa salonları gezen heyet daha sonra fuaye alanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin verdiği ücretsiz kurslarda eğitim gören 1347 kursiyerin el emeği göz nuru 4 bin 739 eserinin yer aldığı “Geçmişin Altın İzleri Geleneksel Türk El Sanatlarımızın Geçmişten Geleceğe Yolculuğu” adlı sergiyi inceledi.

MUHTEŞEM MANZARAYA HAYRAN KALDILAR

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra Denizlililerin sosyal hayatına renk getirip doğa ile vakit geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ve yayla turizminin merkezlerinden biri olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı gezdi. Teleferik ile 1500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası’na çıkan konuklar muhteşem manzaranın tadını çıkardı. Burada yayla ve bungalov evler hakkında bilgi veren Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi gibi diğer turizm yatırımlarını da anlattı. Büyükşehir Belediyesinin Denizli’de hayata geçirdiği kültür ve turizm yatırımlarından övgüyle bahseden Bakan Yardımcısı Alpaslan ise Başkan Osman Zolan’a hizmetleri için teşekkür etti.

 

The post Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan Denizli Büyükşehir’e Övgü appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

ÖNE ÇIKAN HABERLER