Bizimle iletişime geçin

Gündem

ANADOLU’NUN ALTAY DAĞLARINDAN GELEN KAM ANALARI

Anadolu’da halen Türklerin kadim inancı olan Gök tanrı ve Şamanizimin etkilerini halk arasında görmekteyiz bu bazen bir Türküde bazen bir kilimde duvara asılan Üzerlik otunda batıl dediğimiz inançlarda yada köylerde kadınların kendı aralarında düğünlerde çaldığı teflerin üstündeki çizimlerde karşımıza çıkar bunların bazen farkına varmadan yaşar gideriz ama bizim Afyon, Isparta, Burdur köylerinde karşımıza çıkansa Altaylarda kamların davullarda kullandıkları çizimlerin bire bir aynılarıydı arada binlerce kilometre ve inancımız islamiyet olmasına rağmen bu çizgiler buraya nasıl gelmişti ?

Başta Sibirya ve Ural-Altay halkları olmak üzere dünyanın hemen her yerindeki kandaş (kan birlikteliğine dayanan) toplulukların öbür dünyayla, ruhlarla ilişki kurma ve hastaları iyileştirme gücü  taşıdığına inanılan şaman çevresinde odaklaşan inanç sistemi “Şamanizm” olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde kandaş topluluklar ile sınıflı toplumlar arasında Şamanist kültür alışverişi olduğu düşünülmektedir. Kandaş topluluklar Şamanist kültürün temelini oluşturur. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, Şamanizm’in doğuşunu paleolitik ya da neolitik çağın başlangıcı olarak kabul etmektedir. Fransa Lascaux Mağarasında bulunan, İÖ 15-13 bin yıldan kaldığı tahmin edilen resimlerde Şamanizm’in en eski motiflerine rastlanmıştır. Arkeolojik kanıtlar Şamanizm’in 20-30 bin yaşında olduğunu bildirmektedir. Genel olarak uygarlık öncesi toplumların inançlar bütünü olarak görülen şamanlık, tarih boyunca çeşitli uygarlıkların etkilerine açık olmuştur. Şamanık yöntemlerle ilgili dikkate değer özelliklerden birisi de değişik yer ve zamanlarda farklı görünümler almasına karşın Avustralya yerlilerinden Kuzey ve Güney Amerika’ya, Sibirya ve Orta Asya’dan Avrupa ve Güney Afrika’ya kadar dünyanın birbirinden ayrı ve uzak bölümlerinde birbirine çok benzer olmasıdır. Şamanizm günümüzde Türkler ve diğer Orta Asya halklarının hayatını değişik oranlarda etkilemeye devam etmekle birlikte halen Orta Asya’da başlı başına bir din olarak geçerliliğini korumaktadır. Tatarların bir kısmı özellikle Hakasya Türklerinin hemen hemen tamamı Şamanist’tir. Rusya, Moğolistan, Tacikistan, Kazakistan gibi ülkelerde de Şamanist topluluklara rastlanmaktadır. Sayıları gittikçe azalmakla birlikte günümüzde yaklaşık 650.000 kadar Şaman olduğu tahmin edilmektedir.

Şaman sözcük anlamı olarak büyücü, rahip demektir. Bu nedenle kimi araştırmacılar Şamanizm’i bir din olarak kabul etmemişlerdir. Ayrıca bir kitabı, kurucusu, belirli bir ibadet tarzı olmadığı için de bu düşüncelerinin desteklendiğini ifade etmişlerdir. Bazı araştırmacılara göre ise tam anlamıyla din sayılmamasına rağmen dine doğru bir gelişme evresi olarak görülmüştür. Kimi araştırmacılar da Gök Tanrı ve Yeraltı Tanrısı ve bunlara bağlı ruhlara dayanan bir din olarak kabul ederler. Şaman törenlerinden alevi semahlarına taşınan ritüeller içindeki sembolik hareketler törenler, danslar, anlatılar, giysi ve takılar ve benzeri ögeler sayılabilir. Şamanî uygulamaların sistematiği ile Alevi-Bektaşi inancın sistematiğinde paralellikler görülmektedir: Şamanlık ile Alevi Bektaşi inancı arasında dinî liderler, törenlerde özel giysilerin giyilmesi, sıra ve mertebe ile oturulması, tören esnasında müzik, şiir ve dansın birlikte bulunması, uygulanılması, çeşitli erkân ve kurallar, kurban tığlanması, dualar bakımından büyük benzerlikler vardır Şaman törenleri genellikle gece yapılır. Alevi – Bektaşi cemleri de gece yapılır. Şamanlık hiyerarşik bir sıra ile devam eder. Şaman öldüğünde yerine onun yardımcılığını yapmış olan erkek torunlardan biri geçer . Semahın felsefesiyle, şaman raksının felsefesi aynı noktada buluşur “Tanrıya ulaşmak”. Şaman ritüellerindeki tema ve motifler tasavvuf, tarikatlar ve özellikle de heterodoks dinî grup ve hareketler aracılığıyla Müslüman Türk dindarlığına ve özellikle de Anadolu’daki Müslüman Türk dini yaşayışına çeşitli şekillerde transfer edilmiştir. Yeseviliğe özgü zikir uygulamalarında da Şamanî vecd halinin izlerine rastlanmaktadır . Tabi ki bu sema ve zikir uygulamalarında etkisi olan tek öge şamanlığa ait değildir. İslamiyet ve diğer inanç sistemleri büyük bir etkileşim içindedir.

Sadece belirli bir eğitimi almak kişiyi şaman yapmaz. Şamanlık doğuştan ve kaçınılmaz bir özelliktir. Aydın Şamanların, ruhlar tarafından seçilmiş olduklarını ve Şamanın seçiminin kişisel iradeye bağlı olmadığını belirtir. Bu seçimin kimi zaman kişide tanımlanan bir takım belirtilere göre yapıldığını ifade etmektedir. Böylece Şaman olacak kişinin, olağanüstü güçlerini önceden gösterdiğine inanılır ve halkın o kişiyi Şaman olarak kabul etmesini sağlar. Örneğin dişi çıkmış olarak veya altıparmaklı doğan bir bebeğin ileride Şaman olması beklenmektedir. Bunların dışında hastalık gibi bir nedenle uzun süre klanından uzak kalan kişi daha sonra ortaya çıkarsa da şaman adayı olarak kabul edilir.

Bununla birlikte genellikle şamanlık soydan gelen bir özelliktir. Özellikle çocukluk çağındaki epilepsi nöbetleri söz konusu olan olağanüstü güç belirtisi olarak kabul edilmektedir. Nöbetlerin artması sonucu kişinin şaman olacağı anlaşılır. Bu durumdaki kişi davulunu alıp çalmaya başlar ve sakinleşip kendine gelir, böylece hastalıktan kurtulur. Şamanlığın özünü oluşturan vecd tekniğinin epilepsi ataklarıyla olan benzerliği bu özdeşleşmenin temelini oluşturur. Şaman olmaktan kaçınan kimsenin sonunda ya delireceğine ya da genç yaşta öleceğine, şamanlığı bırakanlarda ise hastalık olarak epilepsinin yeniden başlayacağına inanılır. Şamanlar genellikle zeki, hayalperest ve şair ruhlu olarak tanımlanırlar. Ayin sırasında vecd içinde kendinden geçip gök ve yeraltı dünyası ile ilgili ilginç olaylar, garip varlıklar anlatır. Şaman ayıldıktan sonra ise hiçbir şey hatırlamaz Bunların dışında kendi isteği veya klanın isteği ile Şaman olanlara da rastlanılmasına karşın bunların etkilerinin zayıf olduğuna inanılır.

İşte bu bilgiler ışığında Anadolu’da halen şamanlık ve şamanzim inancı ve geleneği sürmektedir özelikle el vermek kırık çıkık tedavisi kotu ruhları kovmak otacılık bunlardandır.

Yazımızda fotoğraflarını kullandığımız müzik araştırmacısı Emre Dayıoglu beyin kayıtta aldığı kadınlar gibi Oz’laştırma özelikleride vardır şaman kadınlar köylerde halen geçmişten gelen bu inancı sürdürmekte türküler ve çalgılarla gelecek nesillere bu inancı aktarmaktadır bu geleneii sürdürmenin en büyük kanıtı da teflerine çizdikleri bizim Orta Asya kamlarının kullandığı gibi tamgalarla süslemedisidir bu tamga ve çizimleri tüm Turan cografyasında kayalarda kilimlerde görmekteyiz.

Bu yazıda kaynak olarak https://dergipark.org.tr/ ŞAMANİZM ve ŞAMANLARA GENEL BAKIŞ Mustafa Cumhur İzgi

Fotograf olarak Emre Dayıoğlu arşivinden yararlanılmıştır

No tags for this post.

The post ANADOLU’NUN ALTAY DAĞLARINDAN GELEN KAM ANALARI appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Bülent Nuri Çavuşoğlu

CHP Denizli’den Kaftancıoğlu’na Destek

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, partisinin il binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezayı eleştirdi.  Başkan Çavuşoğlu, “Canan Kaftancıoğlu’na, Yargıtay tarafından verilen onama kararı, aynı zamanda Türkiye’de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel Anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır” dedi.

CHP Denizli İl binası önünde toplanan CHP Denizli teşkilatı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıktı. Kaftancıoğlu hakkında Mayıs 2019’da, önceki yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle dava açılmış, Eylül ayında ise beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası verilmişti. Dava istinaf mahkemesine taşınmıştı. Canan Kaftancıoğlu’na ayrıca siyasi yasak getirildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı. “Ülkemiz, hukuk ve adaletin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçiyor” diyen Başkan Çavuşoğlu, “ Tek adam rejimi tarafından yaratılan bu karanlık dönemde, İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na, Yargıtay tarafından verilen onama kararı, aynı zamanda Türkiye’de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel Anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır” diye konuştu.

“YARGITAY KARARINA DA ŞAŞIRMADIK”

“Saray rejimi İstanbul başta olmak üzere, kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşıyor” diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, “ Bu hazımsızlığın, yerel seçimlerden sonra, iktidarını kaybedeceği korkusuna dönüştüğünü görüyoruz, yaşıyoruz. Saray rejimi, iktidarını kaybedeceği korkusuyla toplumun her kesimindeki despotik baskılarını giderek artırıyor. Ancak korkunun ecele çaresi yok. Çare millettir, demokrasidir, sandıktır. Ekonomiden dış politikaya, her alanda ülkemizi ekonomik ve siyasi uçuruma sürükleyen, halkla dalga geçen, gündelik popülist politikalarla varlığını çaresizce sürdürmeye çalışan Saray rejiminin iktidarını kaybetme korkusu, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza ve siyaset yapma yasağı ile vücut buldu. O nedenle yasaların, bilimin, sanatın, insan haklarının rafa kaldırıldığı bu karanlık ortamda, 2019 yılındaki Ağır Ceza Mahkemesi kararına nasıl şaşırmadıysak, Yargıtay kararına da şaşırmadık. Çünkü biliyoruz ki, kamuoyu vicdanını yaralayan ve adalete olan güveni bir kez daha sorgulatan bu kararın kaynağı hukuk değil ucube Saray rejimidir. Ülkemizde hukuk vesayet altındadır. Adalet yok edilmiş, anayasa rafa kaldırılmıştır. İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar da, hukuk ve adalete göre değil, Sarayın vesayetçi rejiminin diliyle yazılmıştır” ifadelerini kullandı.

“BİZ ONLAR GİBİ “MAĞDUR EDEBİYATI” YAPMAYACAĞIZ”

“Bu karar, hukuksuz bir karardır” diyerek sözlerine devam eden Başkan Çavuşoğlu, “ Millet adına verilmeyen bu karar, vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüz olacaktır. Bu hukuksuzluğun muhatabı sadece Canan Kaftancıoğlu değil, tüm Türkiye’dir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kökeni Kuvayı Milliye’ye dayanan büyük bir davanın evlatlarıyız. Bizim davamız demokrasi davasıdır; bizim davamız hak, hukuk ve adalet davasıdır; bizim davamız açlığa, yoksulluğa, haksızlığa karşı olanların davasıdır. Bu nedenle mücadelemiz bu ülkeyi aydınlığa çıkarma mücadelesidir. Mücadelemiz haktan, hukuktan, adaletten yana olanların mücadelesidir. Biz onlar gibi “mağdur edebiyatı” yapmayacağız, mağrur duruşumuzu, onurlu duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında durduğumuz gibi, bunun karşısında da dimdik duracağız. Bizler, Canan Kaftancıoğlu’nun yol arkadaşları olarak hukuksuz tüm kararları tanımadığımız gibi bu kararı da tanımayacağız” dedi.

“CANAN YÜREKLİDİR, CANAN CESURDUR, CANAN BİZİMDİR”

Çavuşoğlu sözlerini şu sözlerle noktaladı;

“ Yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar, adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız. Zulmün, zorbalığın hesabı soruluncaya kadar tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında dimdik duracağız.
Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe 21 Mayıs’ta İstanbul’dan Maltepe’den, Sayın Genel Başkanımızın 25 günlük tarihi hak, hukuk, adalet yürüyüşünü noktaladığı o meydandan hep birlikte tek yürek tek ses olarak “dur” diyeceğiz. İstanbul’dan yükselen güçlü sesimizle ucube Saray rejiminin ülkemizi uçuruma sürükleyen yönetim anlayışına “dur” diyeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi.. “Hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek! Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir… Canan Türkiye’dir”

 

The post CHP Denizli’den Kaftancıoğlu’na Destek appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

bekir bozdağ

Bakan Açıkladı… Denizli’ye Bölge Adliye Mahkemesi Kuruluyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni kurulacak mahkemelerle ilgili yaptığı açıklamada, Denizli’ye de Bölge Adliye Mahkemeleri (istinaf) kurulacağını bildirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “. Denizli, hakkı olan bir hizmete daha AK Parti ile kavuşuyor. Gayretimiz halkımızın adil karara makul sürede erişmesi. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’na katılarak açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ;  “Yeni dönemde de yeni mahkemeler kurma konusunda da adımlar atacağımızı buradan ifade etmek isterim. Burada bazı belediye başkanlarımız var, onlar içinde herhalde iyi haber olacak diye düşünüyorum.  Dün imzaladım, Ağrı, Kars, Bingöl ve Kırklareli ilimize yeni idare mahkemeleri kuruyoruz. Bu illerimize ve buradaki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Tekirdağ, Malatya ve Denizli illerimizi de Bölge Adliye Mahkemeleri’ni kuruyoruz. Böylelikle istinaf süreçlerinin hızlanmasına, yargılama süreçlerinde adaletin zamanında tecellisine de önemli katkılar vereceğini buradan ifade etmek isterim ” dedi.

“DENİZLİ, HAKKI OLAN BİR HİZMETE DAHA AK PARTİ İLE KAVUŞUYOR”

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Denizli’mize ‘Bölge Adliye Mahkemesi’ kurulma kararı Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ tarafından imzalandı. Alınan bu karar ile ‘istinaf’ süreçleri hızlanacak, yargılama süreçlerinde ‘adaletin zamanında tecellisine’ önemli katkılar sunulacaktır. Denizli’nin uzun zamandan beri beklediği Bölge Adliye Mahkemesi müjdesini veren Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile görüşüp şükranlarımızı ilettik. Denizli, hakkı olan bir hizmete daha AK Parti ile kavuşuyor. Gayretimiz halkımızın adil karara makul sürede erişmesi. Hayırlı olsun” dedi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf): Bölge adliye mahkemeleri diğer adıyla istinaf mahkemeleri adlî yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla görevli üst derece mahkemelerdir.2004’te yasalaşan mahkemeler, 2016’da faaliyete başladı

 

The post Bakan Açıkladı… Denizli’ye Bölge Adliye Mahkemesi Kuruluyor appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

denizli

Büyükşehir Deski, Yatırımlarıyla 2021’e De Damgasını Vurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle birlikte suyun bir damlasının bile kıymetli hale geldiği bir çağda olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, “2014 yılından bugüne 7 bin km’nin üzerine altyapı hattı ile 14 arıtma tesisi, 255 sondaj ve 75 adet içme suyu deposu yaptık” dedi.

 Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Büyükşehir DESKİ’nin 2021 yılında yaptığı yatırımları anlatan kısa film ile başlayan toplantıda Başkan Zolan 2021 yılı içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Zolan, “Şükürler olsun 1 yıllık süreç içerisinde de insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte gayret ettik. 2021 yılında 358 kilometrenin üzerinde içme suyu, 78 kilometrenin üzerinde kanalizasyon, 30 kilometreye yakın yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 467 kilometre hat döşedik. Bir yıl içinde yaklaşık Denizli’den Ankara’ya varan uzunlukta içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşedik” dedi.

REKOR YATIRIMLARI TEK TEK ANLATTI

Büyükşehir DESKİ’nin 2014’ten bugüne hayati derecede önemli yatırımları olduğunu dile getiren Başkan Osman Zolan, “2014 yılından bugüne 7 bin kilometrenin üzerine altyapı hattı ile 14 tane arıtma tesisi, 255 sondaj ve 75 tane içme suyu deposu yaptık. İnşallah bu yatırımlarımız devam edecek” dedi. 2021 yılında sadece 34 adet sondaj yaptıkların ve bu çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, “Bu yıl iki tane arıtma tesisini hizmete aldık. Merkezde başladığımız Anafartalar, Aktepe, Dokuzkavaklar, Deliktaş, Karşıyaka mahallelerinde altyapımızı tamamladık. Ayrıca Merkezefendi ilçesinin Merkezefendi Mahallesi’nde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını tamamladık. Adalet, Bereketler, Zafer ve Akçeşme mahallelerinde yağmur suyu hattı, Yenişafak Mahallesi’nde de kanalizasyon hattı yaptık. Sevindik, Sümer, Karşıyaka mahallelerimizi kapsayan içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımızı da inşallah bu ay bitiriyoruz. Yenişehir içme suyu hatlarını da baştan aşağıya değiştirdik” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR DESKİ ÇALIŞMALARA ARA VERMİYOR

Büyükşehir DESKİ 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun detayları hakkında bilgi veren Başkan Zolan, yeni başlayacakları çalışmalar hakkında da konuştu Başkan Zolan, “Hürriyet, Kayıhan ve Asmalıevler mahallelerinde altyapı yatırımlarımız başladı. Tespit ettiğimiz ilçelerimizdeki, mahallelerde içme suyu ile ilgili ağırlıklı hat değişimleri söz konusu, onun da ihale hazırlıkları son noktaya geldi. 2021 yılı sonunda yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda kayıp kaçak oranımızı yüzde 29’a indirmiş durumdayız. Her bir metreküp suyun maliyeti var ve biz bu kayıp kaçak oranını düşürdükçe o maliyetten kurtulacağız” diye konuştu. 2023 sonunda tüm belediyelere hedef olarak konulan yüzde 30 kayıp kaçak oranına şimdiki çalışmalarla geldiklerini ifade eden Başkan Zolan, 2022 sonu itibariyle yüzde 25-26 bandını hedeflediklerini söyledi.

“SUYUN BİR DAMLASININ BİLE KIYMETLİ HALE GELDİĞİ ÇAĞDAYIZ”

2021 yılında Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin pandemi ve olumsuzluklara rağmen durmadan çalıştığını belirten Başkan Zolan, “Bu duyarlılıkla zaten altyapı çalışmalarına başlamıştık. İnşallah sonuna kadar da devam edeceğiz. Ben göreve başlamadan önce Denizli’nin yağmur suyu hatları olsaydı, içme suyu hatları baştan aşağı değişmiş, kayıp kaçak oranları 30’un altına inmiş, kanalizasyon hatları hallolmuş olsaydı, neler yapardık. Onlarla uğraşmamış olsaydık, farklı şeyler yapılırdı, şehri farklı yerlere götürürdük ama bizim temel sorunları çözmemiz, altyapıyı halletmemiz gerekiyordu. Altyapı sorunlarını çözmeden, üste ne yaparsan yap yakışmaz, kalıcı olmaz. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle birlikte suyun bir damlasının bile kıymetli hale geldiği bir çağdayız. ‘2011 yılına dönüp tekrar Başkan olsan bu işleri yapar mıydınız?’ diye sorsanız, daha fazlasını yapardım. Çünkü yapılan doğru bir iş” diye konuştu.

DESKİ 2021 YILI FAALİYET RAPORU ONAYLANDI

2021 yılı Faaliyet Raporu’nun onaylandığı gündemde, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri Büyükşehir DESKİ’nin il genelinde yaptığı yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir DESKİ’nin 2021 yılı kesin hesabı da görüşülerek onaylandı.

 

The post Büyükşehir Deski, Yatırımlarıyla 2021’e De Damgasını Vurdu appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

ÖNE ÇIKAN HABERLER