Bizimle iletişime geçin

Gündem

ANADOLU’NUN ALTAY DAĞLARINDAN GELEN KAM ANALARI

Anadolu’da halen Türklerin kadim inancı olan Gök tanrı ve Şamanizimin etkilerini halk arasında görmekteyiz bu bazen bir Türküde bazen bir kilimde duvara asılan Üzerlik otunda batıl dediğimiz inançlarda yada köylerde kadınların kendı aralarında düğünlerde çaldığı teflerin üstündeki çizimlerde karşımıza çıkar bunların bazen farkına varmadan yaşar gideriz ama bizim Afyon, Isparta, Burdur köylerinde karşımıza çıkansa Altaylarda kamların davullarda kullandıkları çizimlerin bire bir aynılarıydı arada binlerce kilometre ve inancımız islamiyet olmasına rağmen bu çizgiler buraya nasıl gelmişti ?

Başta Sibirya ve Ural-Altay halkları olmak üzere dünyanın hemen her yerindeki kandaş (kan birlikteliğine dayanan) toplulukların öbür dünyayla, ruhlarla ilişki kurma ve hastaları iyileştirme gücü  taşıdığına inanılan şaman çevresinde odaklaşan inanç sistemi “Şamanizm” olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde kandaş topluluklar ile sınıflı toplumlar arasında Şamanist kültür alışverişi olduğu düşünülmektedir. Kandaş topluluklar Şamanist kültürün temelini oluşturur. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, Şamanizm’in doğuşunu paleolitik ya da neolitik çağın başlangıcı olarak kabul etmektedir. Fransa Lascaux Mağarasında bulunan, İÖ 15-13 bin yıldan kaldığı tahmin edilen resimlerde Şamanizm’in en eski motiflerine rastlanmıştır. Arkeolojik kanıtlar Şamanizm’in 20-30 bin yaşında olduğunu bildirmektedir. Genel olarak uygarlık öncesi toplumların inançlar bütünü olarak görülen şamanlık, tarih boyunca çeşitli uygarlıkların etkilerine açık olmuştur. Şamanık yöntemlerle ilgili dikkate değer özelliklerden birisi de değişik yer ve zamanlarda farklı görünümler almasına karşın Avustralya yerlilerinden Kuzey ve Güney Amerika’ya, Sibirya ve Orta Asya’dan Avrupa ve Güney Afrika’ya kadar dünyanın birbirinden ayrı ve uzak bölümlerinde birbirine çok benzer olmasıdır. Şamanizm günümüzde Türkler ve diğer Orta Asya halklarının hayatını değişik oranlarda etkilemeye devam etmekle birlikte halen Orta Asya’da başlı başına bir din olarak geçerliliğini korumaktadır. Tatarların bir kısmı özellikle Hakasya Türklerinin hemen hemen tamamı Şamanist’tir. Rusya, Moğolistan, Tacikistan, Kazakistan gibi ülkelerde de Şamanist topluluklara rastlanmaktadır. Sayıları gittikçe azalmakla birlikte günümüzde yaklaşık 650.000 kadar Şaman olduğu tahmin edilmektedir.

Şaman sözcük anlamı olarak büyücü, rahip demektir. Bu nedenle kimi araştırmacılar Şamanizm’i bir din olarak kabul etmemişlerdir. Ayrıca bir kitabı, kurucusu, belirli bir ibadet tarzı olmadığı için de bu düşüncelerinin desteklendiğini ifade etmişlerdir. Bazı araştırmacılara göre ise tam anlamıyla din sayılmamasına rağmen dine doğru bir gelişme evresi olarak görülmüştür. Kimi araştırmacılar da Gök Tanrı ve Yeraltı Tanrısı ve bunlara bağlı ruhlara dayanan bir din olarak kabul ederler. Şaman törenlerinden alevi semahlarına taşınan ritüeller içindeki sembolik hareketler törenler, danslar, anlatılar, giysi ve takılar ve benzeri ögeler sayılabilir. Şamanî uygulamaların sistematiği ile Alevi-Bektaşi inancın sistematiğinde paralellikler görülmektedir: Şamanlık ile Alevi Bektaşi inancı arasında dinî liderler, törenlerde özel giysilerin giyilmesi, sıra ve mertebe ile oturulması, tören esnasında müzik, şiir ve dansın birlikte bulunması, uygulanılması, çeşitli erkân ve kurallar, kurban tığlanması, dualar bakımından büyük benzerlikler vardır Şaman törenleri genellikle gece yapılır. Alevi – Bektaşi cemleri de gece yapılır. Şamanlık hiyerarşik bir sıra ile devam eder. Şaman öldüğünde yerine onun yardımcılığını yapmış olan erkek torunlardan biri geçer . Semahın felsefesiyle, şaman raksının felsefesi aynı noktada buluşur “Tanrıya ulaşmak”. Şaman ritüellerindeki tema ve motifler tasavvuf, tarikatlar ve özellikle de heterodoks dinî grup ve hareketler aracılığıyla Müslüman Türk dindarlığına ve özellikle de Anadolu’daki Müslüman Türk dini yaşayışına çeşitli şekillerde transfer edilmiştir. Yeseviliğe özgü zikir uygulamalarında da Şamanî vecd halinin izlerine rastlanmaktadır . Tabi ki bu sema ve zikir uygulamalarında etkisi olan tek öge şamanlığa ait değildir. İslamiyet ve diğer inanç sistemleri büyük bir etkileşim içindedir.

Sadece belirli bir eğitimi almak kişiyi şaman yapmaz. Şamanlık doğuştan ve kaçınılmaz bir özelliktir. Aydın Şamanların, ruhlar tarafından seçilmiş olduklarını ve Şamanın seçiminin kişisel iradeye bağlı olmadığını belirtir. Bu seçimin kimi zaman kişide tanımlanan bir takım belirtilere göre yapıldığını ifade etmektedir. Böylece Şaman olacak kişinin, olağanüstü güçlerini önceden gösterdiğine inanılır ve halkın o kişiyi Şaman olarak kabul etmesini sağlar. Örneğin dişi çıkmış olarak veya altıparmaklı doğan bir bebeğin ileride Şaman olması beklenmektedir. Bunların dışında hastalık gibi bir nedenle uzun süre klanından uzak kalan kişi daha sonra ortaya çıkarsa da şaman adayı olarak kabul edilir.

Bununla birlikte genellikle şamanlık soydan gelen bir özelliktir. Özellikle çocukluk çağındaki epilepsi nöbetleri söz konusu olan olağanüstü güç belirtisi olarak kabul edilmektedir. Nöbetlerin artması sonucu kişinin şaman olacağı anlaşılır. Bu durumdaki kişi davulunu alıp çalmaya başlar ve sakinleşip kendine gelir, böylece hastalıktan kurtulur. Şamanlığın özünü oluşturan vecd tekniğinin epilepsi ataklarıyla olan benzerliği bu özdeşleşmenin temelini oluşturur. Şaman olmaktan kaçınan kimsenin sonunda ya delireceğine ya da genç yaşta öleceğine, şamanlığı bırakanlarda ise hastalık olarak epilepsinin yeniden başlayacağına inanılır. Şamanlar genellikle zeki, hayalperest ve şair ruhlu olarak tanımlanırlar. Ayin sırasında vecd içinde kendinden geçip gök ve yeraltı dünyası ile ilgili ilginç olaylar, garip varlıklar anlatır. Şaman ayıldıktan sonra ise hiçbir şey hatırlamaz Bunların dışında kendi isteği veya klanın isteği ile Şaman olanlara da rastlanılmasına karşın bunların etkilerinin zayıf olduğuna inanılır.

İşte bu bilgiler ışığında Anadolu’da halen şamanlık ve şamanzim inancı ve geleneği sürmektedir özelikle el vermek kırık çıkık tedavisi kotu ruhları kovmak otacılık bunlardandır.

Yazımızda fotoğraflarını kullandığımız müzik araştırmacısı Emre Dayıoglu beyin kayıtta aldığı kadınlar gibi Oz’laştırma özelikleride vardır şaman kadınlar köylerde halen geçmişten gelen bu inancı sürdürmekte türküler ve çalgılarla gelecek nesillere bu inancı aktarmaktadır bu geleneii sürdürmenin en büyük kanıtı da teflerine çizdikleri bizim Orta Asya kamlarının kullandığı gibi tamgalarla süslemedisidir bu tamga ve çizimleri tüm Turan cografyasında kayalarda kilimlerde görmekteyiz.

Bu yazıda kaynak olarak https://dergipark.org.tr/ ŞAMANİZM ve ŞAMANLARA GENEL BAKIŞ Mustafa Cumhur İzgi

Fotograf olarak Emre Dayıoğlu arşivinden yararlanılmıştır

No tags for this post.

The post ANADOLU’NUN ALTAY DAĞLARINDAN GELEN KAM ANALARI appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Güncel

Denizli CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun Rektör Kutluhan hakkında yaptığı basın açıklaması

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın AK Parti Gençlik Kolları Üniversite Birimi ÜNİAK’ın düzenlemiş olduğu toplantıya katılmasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Rektör Kutluhan, siyaset yapacaksa önce görevinden istifa etsin” dedi.

AKP iktidarında her alanda olduğu gibi rektör atamalarında da liyakat gözetmeden yapıldığını savunan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Pamukkale Üniversitesinde AKP’nin düzenlediği programa katılarak poz veren Rektör Kutluhan, siyasi olarak tarafsızlığını yitirmiştir. Denizli’mizin gözbebeği Pamukkale Üniversitesinin saygınlığına leke düşürmüştür. Üniversiteler bir siyasi partinin arka bahçesi değil, bilim yuvası olmalıdır. Rektör Kutluhan siyasete atılacaksa bir an önce görevinden istifa etmelidir” dedi.

AKP iktidarında üniversitelerde eğitim kalitesinin gerilediğini ve saygın üniversite sıralamalarında ilk 500’e hiçbir devlet üniversitesinin giremediğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Üniversitelerimizdeki bu çöküşün temel sorumlusu, AKP’nin otoriter tek adam rejiminin yanlış yükseköğretim politikalarıdır. AKP, iktidara gelişinin ilk yıllarından itibaren, hesapsız, plansız ve popülist bir yaklaşımla ‘her ile bir üniversite’ sloganı ile ihtiyaç analizi ve gerekli altyapı çalışmaları olmaksızın üniversite sayısını hızla artırmıştır. Bunu akademik kadrolaşma için bir fırsata çevirmeye çalışmıştır. 19 yılda üniversite sayımız neredeyse 3’e katlanmıştır. Altyapısız ve öngörüsüz biçimde ortaya çıkan bu artış, akademik öğretim ve araştırmada niteliksizleşmeyi beraberinde getirmiştir. Akademik personeli olmayan tabela üniversiteleri, öğrencisi olmayan bölümler ülkemizde sıradan haberler haline gelmiştir. İhtiyaç analizleri ve planlama yapılmadan açılan üniversiteler ülkemizin kısıtlı kaynaklarını heba etmiş, iyi bir eğitim almadan hak kazanılan diplomalar, mezunların üretim ve istihdam yaşamında başarılı olmalarını güçleştirmiştir. Bu yanlış ve öngörüsüz politikalar yüzünden Türkiye’deki üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyonu aşmıştır” dedi.

Başkan Çavuşoğlu, “AKP’nin, Bilim yuvası olması gereken üniversitelerin kalitesi atama rektörlerle her geçen gün daha da geriye gitmektedir. Tarafsızlığını yitiren Rektör Kutluhan, bir an önce istifa edip siyasete atılarak, üniversitelerimizin özerkleştirmek ve yeniden bilim yuvası haline getirmek için politikalar üretmelidir. CHP iktidarında rektörler hiçbir siyasi parti programına katılmak zorunda kalmayacak, rektörler iktidara değil, öğrencilere hesap verecektir” ifadelerini kullandı.

 

No tags for this post.

The post Denizli CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun Rektör Kutluhan hakkında yaptığı basın açıklaması appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Güncel

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ŞAHİN TİN: “İHRACATÇIMIZIN FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞIYOR” 

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ihracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin, ‘Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildiğini söyledi. Şahin Tin; “İhracatçımızın teminat sorununu çözüyor, finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Türkiye ihracat ile yükselişini sürdürecek” dedi. 

  AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şahin Tin, ilk imza sahibi olduğu ‘Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin komisyondaki görüşmelerin ardından yapılan oylama neticesinde kabul edildiğini söyledi.

 İHRACAT EKONOMİYE DOĞRUDAN KATKI SAĞLIYOR 

 İlk imza sahibi olarak teklif üzerinde söz alan ve tasarının ayrıntılarını komisyon üyeleri ile paylaşan Milletvekili Şahin Tin; “Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde %7,2 oranında, ikinci çeyrekte ise %21,7 oranında rekor bir büyüme kaydetmiştir. Mal ve hizmet ihracatımızın büyüme oranına katkısı 10,8 yüzde puan olarak kaydedilmiştir. İhracat ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlamakta ve pozitif etki oluşturmaktadır. İhracatın ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması elzemdir” dedi.

 İHRACATÇININ FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞIYOR 

 İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin kurulduğunu ve bu şirketin sadece ihracatçıların erişimine açık olan, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon kuruluşu olduğunu dile getiren Milletvekili Şahin Tin; “İhracatın tabana yayılması misyonunda atılacak en önemli adım da firmaların ihracat kapasitesinin ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün arttırılmasıdır. Buna yönelik en önemli enstrümanlardan birisi ihracatçı firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılmasıdır. Öte yandan, münhasıran ihracatçılara sadece ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine bazı vergi muafiyetleri tanınmak suretiyle Şirketin daha etkin ve güçlü bir sermaye yapısıyla hizmet vermesi amaçlanmaktadır.” dedi.

 İHRACATÇININ TEMİNAT SORUNU ÇÖZÜLÜYOR 

 Milletvekili Şahin Tin, kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ile yeni yatırımların hayata geçmesi için KOBİ’lerin ihracatçı şirketlerin teminatsız kefalet yöntemiyle krediye direkt ulaşabileceğini ve bu sistemin Türkiye’nin ihracat hedefinin çok önemli bir itici güç olacağını belirtti. Milletvekili Şahin Tin, “İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aracılığıyla teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılarımız, KOBİ’lerimiz krediye erişimlerini kefalet suretiyle sağlamış olacak. Bu vesileyle ihracatçılarımız kredi almak için fabrikasını, arsasını, bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, teminat sorunu çözülmüş olacaktır. İhracata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler ile uğraşan firmalara yönelik ihtisaslaşmış bir “İhracat Kredi Garanti Fonu”, küçük ölçekli firmaların da ihracat kredisi bağlamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını ve ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde arttırılmasına büyük katkı verecektir” dedi.

 GENEL KURULA SEVK EDİLDİ 

 TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyelerinin tasarı ile ilgili konuşmalarının, değerlendirme ve katkılarının da ardından yapılan oylama neticesinde ‘Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Komisyonda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

No tags for this post.

The post AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ŞAHİN TİN: “İHRACATÇIMIZIN FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞIYOR”  appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

Güncel

GENÇ DOSTU ŞEHİR: DENİZLİ

PAÜ’yü kazanan öğrenciler ile düzenlenen tanışma toplantısında yoğun ilgi ve sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Zolan, gençlere yönelik sayısız proje hayata geçirdiklerini belirterek bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Genç Dostu Şehir” ödülü aldıklarını söyledi.

ÜNİAK Denizli, Pamukkale Üniversitesi’ni (PAÜ) yeni dönemde kazanan gençler ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. PAÜ yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ile Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nazlıer ve çok sayıda üniversiteli öğrenci katıldı. Gençlerin sunduğu konser ile başlayan programda üniversitelilerin yoğun alkış ve sevgi gösterileriyle sahneye davet edilen Başkan Zolan, eğitimleri için Denizli’ye gelen tüm gençlere “hoş geldin” diyerek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi. Denizli’nin Türkiye’de parmakla gösterilen bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, kentin kişi başı yeşil alan konusunda Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu, spor yapmak isteyen gençler için ise Denizli  Büyükşehir Belediyesinin 20 branşta ücretsiz spor kursu verdiğini söyledi.

“Denizlimizde her şey var çok şükür” 

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sizler bizim geleceğimizsiniz, gözbebeğimizsiniz. Gençlik demek hazine demektir, sizler bizden daha başarılı olacaksınız, daha ileri gideceksiniz bundan hiç şüphem yok. Çok şükür her türlü imkanımız var. Bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri tebrik ediyorum Denizli’yi tercih ettiğiniz için, bizleri mutlu ettiniz.” Gençlerin Denizli’de güzel zaman geçirebilecekleri Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Denizli Kayak Merkezi, kültür, spor ve sanat etkinlikleri ve tesislerini anlatan Başkan Zolan, “Denizlimizde her şey var çok şükür” dedi. Gençlere yönelik sayısız proje yaptıklarını bu kapsamda Denizli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Genç Dostu Şehir” ödülü aldığını hatırlatan Başkan Zolan, çünkü her şeyin gençlik için olduğunu kaydetti.

Başkan Zolan’a gençliğinin karakalem çalışması hediye  edildi

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutluhan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör de yeni dönemde PAÜ’yü kazanarak Denizli’ye gelen gençlere “hoş geldin” dileyerek eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından PAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Tuğba Barış, Başkan Zolan’a eşi Berrin Zolan ile birlikte çekildiği gençlik fotoğrafının karakalem çalışmasını hediye etti. Gençlerle bir süre sohbet edip konseri dinleyen Başkan Zolan bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

No tags for this post.

The post GENÇ DOSTU ŞEHİR: DENİZLİ appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Continue Reading

ÖNE ÇIKAN HABERLER