Denizli’de 250 Fahri Trafik Müfettişi alınacak

12 Temmuz 2019 110 0

Denizli’de 250 Fahri Trafik Müfettişi alınacak. Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyenlerin 28 Ağustos’a kadar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri istendi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliğin 12. Maddesi “ her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde ikisi oranında tespit edilir” hükmü doğrultusunda; Denizli’de toplam 250 Fahri Trafik Müfettişi alınacağı açıklandı.

Bu kapsamda şartları uygun olan ve Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyen vatandaşların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek Valilik Makamından havaleli olarak (müracaatlar değerlendirilirken müracaat tarihi ve sırasına göre değerlendirilecektir.) şahsen 23.08.2019 (Cuma) mesai bitimine kadar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Fahri Trafik Müfettişliği İçin Aranan Şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az kırk yaşında olmak,

c) En az yüksekokul mezunu olmak,

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e)Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

 

No tags for this post.

The post Denizli’de 250 Fahri Trafik Müfettişi alınacak appeared first on Denizli Post – Son Dakika Denizli Haberleri.

Yorumlar
BENZER KONULAR
YORUM YAZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.